by Matt

Co to jest strategia marki i z czego wynika?

sie 15, 2023 | Marka, Marketing, Strategia

Strategia marki… Te dwa słowa mogą brzmieć poważnie i na pewno często je napotykasz. Szczególnie jeżeli świat marketingu nie jest Ci obcy lub się nim interesujesz. 

Zanim zaczniemy rozmawiać o jej budowaniu, najpierw wypada zrozumieć, czym jest marka. Można to porównać do osobowości człowieka. Każda marka, podobnie jak każdy człowiek, ma swoje unikalne cechy, które odzwierciedlają jej charakter i to, za co jest ceniona. To jest to, co sprawia, że Twoja marka jest wyjątkowa i niepowtarzalna.

Projektowanie jej zaczyna się od zrozumienia, kim jesteś jako marka (kontekst jest ważny) i co chcesz przekazać swoim klientom. Istotne jest zdefiniowanie misji, wizji i wartości — mam świadomość, że czytając to, cyniczny uśmiech pojawi się Ci na twarzy. Zastów się, czy te trywialne aspekty mocno u ciebie wybrzmiewają, czy są traktowane z politowaniem? Ma to wpływ w długoterminowej grze w tworzeniu mocnej czy jak wolisz silnej marki. Musisz zrozumieć, kim są twoi klienci, czego oczekują i jak możesz spełnić ich oczekiwania. To jest fundament budowania marki.

Następnie przechodzisz do tworzenia przekazu marki. To jest historia, którą opowiadasz swoim odbiorcom. Ważne jest dla Ciebie, aby oni myśleli o Twojej marce. Musisz zadbać o to, żeby przekaz był  jasny, spójny i przekonujący.

Kolejnym krokiem jest zbudowanie tożsamości marki. Obejmuje wszystko, od logo i kolorów po ton i styl komunikacji. Tożsamość marki powinna odzwierciedlać Twoją misję, wizję i wartości i pomagać wyróżniać się na tle innych graczy na rynku.

Na koniec, ale nie mniej ważne, musimy zdefiniować cele i KPI (Key Performance Indicators). Te cele powinny być jasne, mierzalne i realistyczne (chociaż ambitne cele skłaniają do innego myślenia, to warto być w tym aspekcie pragmatykiem). Powinny odzwierciedlać opracowane założenia strategiczne i pomagać monitorować Twój  postęp.

Pamiętaj, że koszt opracowania strategii marki w długim terminie się Tobie zwróci. Nie zawsze wszystko pójdzie gładko. Będą chwile zwątpienia, błędy i porażki. Takie są zasady gry. Kluczem do sukcesu jest ciągłe uczenie się, adaptacja i dążenie do jak najlepszych wyników. Strategia marki jest jednym z najważniejszych elementów, które należy uwzględnić w ogólnej strategii firmy.

Czym jest strategia marki?

Definicji strategii marki znajdziemy tyle, ilu jest specjalistów od brandingu, jednak nie mijając się z prawdą, pojęcie to można określić w następujący sposób. To część kreatywnego konspektu strategii marketingowej, który określa, jak marka będzie prezentowana i odbierana na rynku. Jest to kompleksowy zbiór działań i decyzji, które kształtują tożsamość marki, głos marki i określają jej relacje z klientami, partnerami biznesowymi i społecznością.

Stworzenie strategii marki obejmuje wiele aspektów – od wizji i misji firmy, przez jej wartości, aż do konkretnej komunikacji z klientami. W jej obrębie uwzględnia się również sposób, w jaki produkt lub usługa jest dostarczana i promowana, a także sposoby budowania lojalności i zaangażowania klientów.

To strategiczne podejście do zarządzania marką pozwala przedsiębiorstwom na skuteczne różnicowanie się od konkurencji, budowanie silnej pozycji na rynku i tworzenie długotrwałych relacji z odbiorcami. To również narzędzie, które pomaga markom dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań konsumentów.

Strategia marki — znaczenie i cele

Mówi się, że strategia marki jest kompleksowym planem — uproszczenie. Faktem jest, że stanowi ona kluczowy element w zarządzaniu marką. Wpływa na wszystko, co firma robi — od decyzji o produkcie, przez komunikację marketingową, aż po obsługę klienta. To właśnie strategia pomaga w budowaniu mocnej, spójnej i atrakcyjnej tożsamości, która przyciąga i zatrzymuje nabywców.

Co zyska Twoja firma, mając zaopiekowany ten aspekt:

1. Pozycjonowanie na rynku: Pomaga określić unikalne miejsce marki na rynku, wyróżniając ją od innych graczy.

2. Budowanie świadomości: Dzięki niej, firma może skutecznie budować świadomość swojej marki wśród potencjalnych odbiorców.

3. Tworzenie lojalności: Pomaga budować silne relacje z klientami, co prowadzi do ich lojalności i powtarzalnych zakupów.

4. Wsparcie dla innych strategii: To ona wspiera i wzmacnia inne strategie biznesowe, takie jak strategia sprzedaży czy strategia rozwoju produktu.

Reasumując, przemyślana strategia marki jest nie tylko o tworzeniu atrakcyjnego logo czy efektownego sloganu. To kompleksowy proces, który wymaga głębokiego zrozumienia rynku, klientów i samej firmy.

Opracowanie jej pozwala na zdefiniowanie unikalnej tożsamości firmy, która odzwierciedla jej misję, wizję i wartości. Dzięki niej firma może zbudować mocną i rozpoznawalną markę, która wyróżnia się na tle konkurencji. To przekłada się na większą rozpoznawalność marki i przyciąganie nowych klientów.

Pomaga również w budowaniu zaufania i wiarygodności firmy. Kiedy klienci jej ufają, są bardziej skłonni do zakupu jej produktów lub usług. Dobre relacje z nabywcami prowadzą do większej lojalności, co oznacza więcej powtarzających się zakupów i rekomendacji. Innym ważnym aspektem strategii marki jest komunikacja z klientami. Dzięki niej firma może dostarczyć spójny i przekonujący przekaz, który odzwierciedla jej wartości i misję.

Tworzenie strategii marki wymaga dogłębnego zrozumienia rynku, konkurencji i klientów. Ta wiedza jest nieoceniona dla dalszego rozwoju firmy i pozwala lepiej dostosować ofertę do potrzeb klientów.

To ona ma kluczowe znaczenie dla wartości firmy. Mocna marka jest aktywem, które może znacząco zwiększyć wartość firmy. W oczach inwestorów, firmy z mocnymi markami mają większy potencjał wzrostu i są mniej ryzykowne.

Przykłady budowania strategii marki

Apple

Apple jest doskonałym przykładem firmy z silną, skonsolidowaną strategią marki. Konsekwentnie podkreśla innowacyjność, jakość i elegancki design swoich produktów. Każdy element, od komunikacji marketingowej po projektowanie produktu, jest zaprojektowany tak, aby wzmacniać te przekazy i budować silne relacje z klientami. Kształtowanie wizerunku marki jest na poziomie mistrzowskim. W efekcie Apple stało się jednym z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych marek na świecie.

Coca-Cola

Coca-Cola jest kolejną marką ze świetnie zrealizowaną strategią. Centralnym elementem strategicznego podejścia jest koncepcja “Chwili Coca-Coli”, która ma na celu łączenie produktu z pozytywnymi emocjami i doświadczeniami. Firma ta konsekwentnie wykorzystuje ten koncept we wszystkich swoich działaniach marketingowych, tworząc mocny i spójny przekaz.

IKEA

IKEA jest innym przykładem marki z mocną strategią. IKEA skupia się na dostarczaniu “lepszego życia dla wielu”. Firma ta koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów za przystępne ceny, co jest często podkreślane w ich komunikacji marketingowej. IKEA jest również znana ze swojego unikalnego doświadczenia zakupowego i zrównoważonego podejścia do biznesu.

Nike

Strategia marki Nike skupia się na inspiracji i innowacji dla każdego sportowca na świecie — a według filozofii firmy, jeśli masz ciało, jesteś sportowcem. Nike jest konsekwentne w komunikowaniu tej misji przez różne kanały i dotyka wielu aspektów — od produktów po kampanie społeczne.

Każda z tych marek pokazuje, jak strategiczne podejście do marketingu może pomóc firmie zbudować mocną pozycję na rynku, zwiększyć jej wpływ i tworzyć trwałe relacje z odbiorcami.

Z czego składa się strategia marki?

Tworzenie unikalnej tożsamości i pozycjonowania jej na rynku gdzie jest wielu graczy, ma charakter procesowy. Oto wybrane elementy wchodzące w skład strategii marki:

Misja i wizja

Misja określa, co firma robi, dla kogo i dlaczego, podczas gdy wizja opisuje, co firma chce osiągnąć w przyszłości. Misja i wizja są fundamentem strategii marki, ponieważ określają jej główne kierunki i cele. W zasadzie całego biznesu. Jeżeli ten aspekt nie został opracowany, to w firmie panuje chaos.

Misja marki to jej podstawowy cel, główny zamiar działania. Mówi o tym, co firma robi, dla kogo i dlaczego. Misja powinna być krótko sformułowana, łatwa do zapamiętania, ale przede wszystkim powinna wiernie odzwierciedlać istotę działalności firmy.

Wizja marki natomiast pokazuje, co firma chce osiągnąć w przyszłości, jakie ma aspiracje. Jest to obraz przyszłości firmy, który motywuje i inspiruje do działania. Wizja powinna być ambitna, ale jednocześnie realistyczna — w kontekście posiadanych zasobów i mocy przerobowych.

Pozycjonowanie

Dotyczy miejsca, które marka chce zająć w umysłach konsumentów. Określa, jak marka chce być postrzegana w porównaniu do konkurencji. Pozycjonowanie może opierać się na różnych aspektach, takich jak jakość, cena, innowacyjność, obsługa klienta itp.

Obietnica

To to, co firma obiecuje dostarczyć swoim klientom. To unikalna wartość, którą marka oferuje i której klienci mogą oczekiwać. Obietnica powinna być jasna, wiarygodna i atrakcyjna dla odbiorców.

Osobowość

To zestaw cech ludzkich przypisywanych marce. Może to obejmować takie cechy jak młodzieńczy, luksusowy, przyjazny, buntowniczy itp. Osobowość marki pomaga w budowaniu emocjonalnej więzi z odbiorcami i sprawia, że marka jest bardziej relatywna i atrakcyjna dla nich.

Budowanie świadomości

To, jak firma buduje świadomość i rozpoznawalność marki, jest również kluczowym elementem strategii marki. Może to obejmować różne działania marketingowe, takie jak reklama, media społecznościowe, content marketing itd.

Budowanie jej to proces, w którym firma stara się zwiększyć rozpoznawalność i znajomość swojej marki wśród konsumentów. Może to obejmować różne działania marketingowe, takie jak reklama, media społecznościowe, content marketing itd. Celem jest zwiększenie widoczności marki oraz ułatwienie klientom identyfikacji i pamiętania marki. Ważnym elementem jest projektowanie identyfikacji wizualnej marki oraz języka, jakiego używa — copywriting. Oceniamy to, co widzimy, zanim się zagłębimy, a to już buduje stosowne skojarzenia i ma wpływ na postrzeganie i działania firmy.

Strategia marki — czynniki na nią wpływające

Strategia marki nie jest tworzona w próżni. Jest szeregiem decyzji, które są ściśle powiązane z różnymi czynnikami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Poniżej znajdziesz istotne czynniki, jakie na nią wpływają.

⇒ Wewnętrzne czynniki ⇐

Wewnętrzne czynniki są tą częścią strategii marki, które wynikają z wewnątrz firmy. Właściciele i pracownicy mają wpływ na nie i mogą je kontrolować. Oto kilka wewnętrznych czynników:

Zasoby i możliwości firmy

Zasoby, takie jak kapitał, personel, technologia i infrastruktura, mają duże znaczenie dla danej marki. Firma o dużych zasobach finansowych może zdecydować się na inwestycje w kampanie reklamowe czy rozwój nowych produktów. Natomiast firma o mniejszym budżecie może skoncentrować się na budowaniu relacji z klientami i wykorzystywaniu mediów społecznościowych.

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna odzwierciedla wartości, przekonania i zachowania w firmie. To, jak pracownicy postrzegają markę i jej wartości, ma wpływ na jej strategię. Jeśli firma ma kulturę innowacyjną, może skupić się na wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań w swojej strategii marki. Natomiast firma o kulturze bardziej konserwatywnej może kłaść nacisk na tradycję i wysoką jakość. Finalnie to kultura organizacyjna wykorzystuje kapitał marki i reputację marki macierzystej — czyli firmy.

Zdolności i kompetencje

Umiejętności i kompetencje pracowników mają również wpływ na to, jak strategia marki firmy jest egzekwowana. W zależności od tego, jakie umiejętności i wiedzę posiada firma, może skupić się na różnych obszarach działalności. Na przykład, firma o silnym zespole marketingowym może postawić na rozbudowaną kampanię reklamową, podczas gdy firma o silnym dziale badawczo-rozwojowym może skoncentrować się na innowacyjności produktów.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna firmy może również zbudować strategię marki. Przykładowo, firma o scentralizowanej strukturze decyzyjnej może mieć bardziej spójny ten aspekt, ponieważ decyzje są podejmowane centralnie. Z kolei firma o zdecentralizowanej strukturze może pozwolić na większą elastyczność i dostosowanie strategii do lokalnych rynków.

Wszystkie te wewnętrzne czynniki mają wpływ na kształtowanie strategii marki. Ważne jest, aby firma dokładnie zbadała swoje zasoby, kulturę organizacyjną, zdolności i strukturę organizacyjną, aby skutecznie budować wiarygodność marki i dostosować ją do swoich celów biznesowych i otoczenia konkurencyjnego.

⇒ Zewnętrzne czynniki ⇐

Zewnętrzne czynniki to te czynniki, które pochodzą spoza firmy, ale mają wpływ na strategię marki. Firmy muszą uwzględnić te czynniki i dostosować swoją strategię do zmieniającego się otoczenia. Oto kilka zewnętrznych czynników:

Sytuacja na rynku i konkurencja

Sytuacja na rynku, w tym konkurencja, ma duże znaczenie, by lepiej dopasować strategię marki pod kątem konsumentów (nadal można usłyszeń, że my to nie mamy konkurencji, słabe przekonanie). Firma musi monitorować rynek, rozpoznać trendy i preferencje odbiorców oraz zidentyfikować silne i słabe strony konkurencji. Na podstawie tych informacji firma może dostosować ją, aby wyróżnić się na rynku i skutecznie konkurować.

Trendy konsumenckie

Zmieniające się preferencje i zachowania konsumentów mają duży wpływ na strategiczne podejście. Firmy muszą być świadome zmieniających się trendów konsumenckich (często słychać 'tak kiedyś było i działało, więc tego nie zmienimy’, ponownie słabe przekonanie), takich jak wzrost świadomości ekologicznej, rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia czy rozwój technologii. Dostosowanie jej do tych trendów może pomóc firmie pozyskać i zatrzymać klientów.

Regulacje prawne

Regulacje prawne i standardy branżowe mogą wpływać na jej egzekucję. Firmy muszą być zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi m.in. reklamy, ochrony danych osobowych czy etyki biznesu. Dostosowanie strategii marki do tych regulacji jest nie tylko kwestią zgodności prawnej, ale także budowania zaufania odbiorców i reputacji.

Ekonomia i sytuacja gospodarcza

Warunki gospodarcze wywierają spory wpływ na nią. W okresach recesji lub spowolnienia gospodarczego firmy mogą skupić się na cenach konkurencyjnych i promocjach, aby przyciągnąć klientów. Natomiast w okresach wzrostu gospodarczego, firmy mogą skoncentrować się na inwestycjach w jej rozwój i innowacje.

Wszystkie te czynniki zewnętrzne mają wpływ na strategię marki i dlatego firma musi być elastyczna i gotowa dostosować swoją strategię do zmieniających się warunków. Zrozumienie tych czynników zewnętrznych i ich wpływu na markę pozwoli firmie na lepsze wykorzystanie możliwości i skuteczne reagowanie na zmieniające się otoczenie rynkowe.

Egzekucja strategii marki

Egzekucja strategii marki jest kluczowym etapem, który pozwala firmie przekształcić projekt w działania praktyczne. W tym miejscu przedstawię, jak wprowadzić projekt w życie.

Jak wprowadzić ją w życie?

  • Komunikacja wewnętrzna: Ważne jest, aby cały zespół firmy miał pełne zrozumienie strategii marki i jej celów. Niezbędne jest prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej, szkoleń i spotkań, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy są zaangażowani i wiedzą, jak przyczynić się do realizacji strategii.
  • Wdrażanie konkretnych działań: Strategia marki powinna być przekształcona w konkretne działania. Określ cele, zadania i harmonogram działań, aby wszystkie działania były spójne i skierowane na osiągnięcie celów strategii marki.
  • Monitorowanie postępów: Regularne monitorowanie postępów w realizacji strategii marki jest kluczowe. Pozwala to na ocenę skuteczności działań i dostosowanie strategii, jeśli zajdzie taka potrzeba. Używanie miarodajnych wskaźników i analiza danych pozwoli na obiektywną ocenę postępów.

Rola zarządzania i liderów w jej egzekucji

  • Zaangażowanie zarządzania: Sukces implementacji strategii marki wymaga pełnego zaangażowania zarządzających. Liderzy muszą być ambasadorami marki, widocznie wspierać strategię marki i przekazywać ją swoim zespołom.
  • Motywowanie pracowników: Liderzy powinni motywować i wspierać pracowników do zaangażowania się w realizację strategii marki. Dobre zarządzanie talentami, nagradzanie osiągnięć i tworzenie pozytywnej atmosfery pracy przyczynią się do efektywniejszej pracy zespołu.
  • Budowanie kultury zgodnej z marką: Kultura organizacyjna powinna być zgodna z wartościami i celami marki. Dbałość o zgodność działań i zachowań pracowników z wartościami marki pomoże w budowaniu spójnej tożsamości marki.

Monitorowanie skuteczności i usprawnianie taktyk

  • Analiza wyników: Regularna analiza wyników pomoże ocenić skuteczność działań podjętych w ramach strategii marki. Na podstawie analizy można określić, czy cele są osiągane i czy strategia wymaga dostosowania do aktualnej rzeczywistość.
  • Dostosowywanie strategii: Jeśli analiza wyników wskazuje na potrzebę zmiany, należy podjąć odpowiednie kroki — wprowadzić odpowiednie taktyki. Dostosowywanie strategii może obejmować zmiany w produktach/usługach, komunikacji marketingowej, segmentacji rynku itp.

Egzekucja strategii marki to proces dynamiczny, który wymaga zaangażowania całego zespołu i ciągłego monitorowania skuteczności działań. Dobre zarządzanie, motywowanie, wspieranie zespołu oraz elastyczność w dostosowywaniu strategii do zmieniającego się otoczenia pomogą firmie osiągnąć sukces w realizacji swojej strategii marki.

Podsumowanie

Strategia marki jest kluczowym elementem zarządzania marką, który pomaga firmie określić jej unikalne miejsce na rynku i budować trwałe relacje z klientami. W tym artykule przedstawiłem różne aspekty strategii marki, takie jak definicja, znaczenie i cele. Jej definicja obejmuje długoterminowy plan, który określa, jak marka będzie prezentowana i odbierana na rynku. Składa się ona z kilku kluczowych elementów, takich jak misja i wizja, pozycjonowanie, obietnica marki, osobowość marki oraz budowanie świadomości i wiarygodności marki.

Zrozumienie jej znaczenia jest istotne, ponieważ pomaga firmie w budowaniu mocnej tożsamości marki, docieraniu do dobrych grup docelowych, tworzeniu lojalności klientów i osiąganiu sukcesu biznesowego. Powinna ona być ściśle powiązana z ogólną strategią biznesową firmy i uwzględniać zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Czynniki wewnętrzne, takie jak zasoby i możliwości firmy oraz kultura organizacyjna, mają wpływ na nią duży wpływ. Z drugiej strony, czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja na rynku i konkurencja, trendy konsumenckie oraz regulacje prawne, również odciskają na niej piętno.

Egzekucja opracowanej strategii marki jest kluczowym etapem, który pozwala firmie przekształcić projekt w działania praktyczne. Wdrażanie jej do życia wymaga zaangażowania zarządzania, motywowania zespołu oraz monitorowania skuteczności działań. Dostosowywanie jej na podstawie analizy wyników i zmieniającego się otoczenia rynkowego jest również istotne dla osiągnięcia sukcesu.

Wnioskując, dobra strategia marki jest niezbędna dla budowania mocnej marki i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Odpowiednie zrozumienie i jej egzekucja pozwoli firmie kształtować pozytywne doświadczenia klientów, budować lojalność i osiągnąć sukces na rynku.

Znaczenie efektywnej strategii marki dla sukcesu firmy

Oto kilka powodów, dlaczego jest ona ważna:

1. Wyróżnienie się na rynku: W konkurencyjnym świecie biznesu, wyróżnienie się na rynku jest niezwykle ważne. Efektywna strategia marki pomaga firmie zdefiniować swoje unikalne miejsce i wyraźnie się wyróżnić na tle konkurencji.

2. Budowanie świadomości i rozpoznawalności: Skuteczna strategia marki pomaga budować świadomość marki wśród konsumentów. Im bardziej rozpoznawalna jest marka, tym większe jest prawdopodobieństwo, że klienci pomyślą o niej podczas podejmowania decyzji zakupowych.

3. Tworzenie lojalności klientów: Dobra strategia marki pomaga budować trwałe relacje z klientami i tworzyć lojalność. Kiedy marka dostarcza wartość i spełnia obietnice, klienci są bardziej skłonni do powtarzalnych zakupów i polecania marki innym.

4. Kształtowanie postrzegania wartości: Strategia marki pozwala firmie skoncentrować się na swoich wartościach i przekazywać je klientom. Może to obejmować jakość produktów lub usług, innowacyjność, zrównoważone praktyki czy obsługę klienta. Kształtowanie postrzegania wartości marki ma wpływ na preferencje  klientów i decyzje zakupowe.

5. Długoterminowy sukces biznesowy: Efektywna strategia marki jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu firmy. Budowanie silnej marki przekłada się na większą wartość rynkową, większą zdolność do przyciągania inwestorów oraz trwałą pozycję na rynku.

Reasumując, odpowiednio zdefiniowana i realizowana strategia marki może przyczynić się do budowy mocnej i cenionej marki, która ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i reputację firmy.

Współpraca

Zrozumienie błędów, które mogą pojawiać się w strategicznym podejściu do marketingu, to pierwszy krok do ich eliminacji i podniesienia efektywności działań. Warto zacząć pracę strategiczną jak najszybciej — ten moment jest właśnie idealny, aby zacząć!

Przeanalizujmy cele, zastanówmy się nad tym, czy naprawdę znasz swoich klientów i ich oczekiwania. Sprawdźmy, jak wykorzystujesz zgromadzone dane i czy nie pomijasz istotnych informacji o konkurencji.

Jeżeli brakuje Ci pewności co do któregoś z tych aspektów, pamiętaj — nie musisz działać samodzielnie. Współpraca z profesjonalistami, wymiana doświadczeń czy poszukiwanie porad ekspertów, może okazać się kluczowe dla sukcesu.

Nie bój się więc poprosić o pomoc lub skonsultować swoje pomysły — razem możemy osiągnąć więcej! Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z marketingiem, czy jesteście już doświadczonym graczem — pamiętaj, że ciągłe doskonalenie i dążenie do coraz lepszych wyników nigdy nie przestaje być aktualne.

Podjęcie działania teraz będzie pierwszym krokiem ku poprawie strategii Twojej marki.

Działajmy!

Porozmawiajmy o strategii dla Twojej marki.

Matt Kosmaczewski Strateg i Trener v3
Newsletter Matt Kosmaczewski

Zobacz inne artykuły.

Strategia komunikacji marki - jak ją stworzyć? Matt Kosmaczewski art
Co to jest strategia marki i z czego wynika? Matt Kosmaczewski art
10 powodów dlaczego twój marketing nie działa. Matt Kosmaczewski art
Diagnostyka błędów w Strategii Marketingowej. Matt Kosmaczewski art
Marketing B2B- 7 mitów, które niszczą firmę. Matt Kosmaczewski art
5 mitów, które sabotują strategię marketingową. Matt Kosmaczewski art